Moderne organisatie

Moderne organisatie

 

Bedrijven veranderen vandaag de dag erg snel, wat vorig jaar nog hip en modern was wordt nu alweer gezien als oubollig en niet werkbaar.

Wat is nu eigenlijk een bedrijf? Een bedrijf is in mijn ogen een club van medewerkers die tezamen een organisatie vormen die de fundamenten zijn van een bedrijf. Aan het hoofd van het bedrijf staat een eigenaar die ooit met een fantastisch idee de basis heeft gelegd voor de organisatie en zich meer dan bewust is van het feit dat hij dit niet alleen kan.

Daarnaast hebben we ook ander soortige bedrijven waarbij de eigenaar personeel om zich heen verzamelt en tracht zijn personeelsleden datgene te laten doen wat hij van ze verwacht.

Hamvraag is welke van de twee het beste toekomst perspectief zal hebben. De tweede zal kunnen groeien door zelf steeds harder te gaan lopen en zal uiteindelijk aan zijn groei ten onder gaan.

De eerste zal ook groeien echter niet door zelf steeds harder te gaan lopen maar doordat de medewerkers die de organisatie vormen steeds weer nieuwe kansen grijpen. De eigenaar van dit bedrijf behoeft slechts richting en visie te houden om toekomstige obstakels voor zijn organisatie in beeld te brengen en waar nodig de koers aan te passen.

Terug naar de titel kan de vraag gesteld worden; “Wat is nu een moderne organisatie”?

In mijn visie bestaat de moderne organisatie al vele jaren. De basis van een moderne organisatie wordt gevormd door betrokken medewerkers die niet in vakjes denken maar  in termen van een traditioneel uurwerk. Immers als er één tandwiel stil blijft staan dan stokt de rest ook. Het is een enthousiaste club mensen die denken in mogelijkheden en elkaar aanspreken op de resultaten. Natuurlijk kent ook deze organisatie diverse lagen, echter het management is niet direct uit op eigen succes, maar coachen de mensen waar ze verantwoordelijk voor zijn, om het beste uit ze te halen en waar nodig sommige wat af te remmen die zichzelf voorbij dreigen te gaan.

Het is een organisatie waarbij een ieder belangrijk wordt gevonden voor het succes en weet dat er voor hem of haar ook in de toekomst plek is.

 

Herkend u zich  in deze visie dan bent u op de goede weg, echter herkend u zich als een bedrijf met personeel dan is het raadzaam om eens een afspraak te maken. In een vrijblijvend gesprek kunnen we dan spreken over de mogelijkheden om ook uw bedrijf om te vormen naar een moderne organisatie.