Ozon

   

Wat is ozon?

Ozon is een molecuul zuurstof bestaande uit 3 zuurstofatomen met energieke negatieve lading. Het ozon molecuul (O3) is zeer onstabiel en heeft een korte halfwaardetijd, waardoor het na verloop van tijd weer zal vervallen in zijn oorspronkelijk vorm: zuurstof (O2), zie onderstaande reactievergelijking).

2O3 ⇋ 3O2

In principe is ozon niets anders dan zuurstof (O2) waaraan zich door elektrische hoogspanning een extra zuurstofatoom heeft gekoppeld waardoor ozon (O3) ontstaat. In de natuur wordt ozon geproduceerd bij bepaalde chemische reacties. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de ozonlaag, waar ozon wordt geproduceerd door de ultraviolet stralen (UV-stalen) van de zon. Maar ozon wordt ook aangemaakt bij bijvoorbeeld onweersbuien en watervallen. Bij onweersbuien ontstaat de ozon door de extreem hoge voltages die daarmee gepaard gaan. De speciale frisse geur die men ruikt na een onweersbui is ozon. Het woord ozon is afgeleid van het griekse woord ozein en betekent ruiken.

Ozon (O3) komt alleen onder extreme omstandigheden voor. Dit kan ook
worden gecreëerd door zogenaamde ozongeneratoren, die ozon aanmaken met extreme hoge voltages of met UV-licht.

 

Wat is het nut van Ozon?

Ozon heeft een sterk oxiderende werking. Het reageert zeer snel met organische stoffen, schimmels, bacteriën en virussen. Het heeft daardoor een breed gebied waarop het wordt ingezet. Hierbij valt te denken aan waterzuivering, geurbestrijding en het reinigen van lucht op schimmels en dergelijke.

Ozon begint weer een steeds breder veld van toepassingen te bestrijken na lange tijd uit beeld te zijn geweest. Binnen de tuinbouw komt het ook weer onder de aandacht daar het veel mogelijkheden biedt om straks aan het nieuwe lozingenbesluit te kunnen voldoen.

Binnen de tuinbouw biedt het als vervanger van de UV-installatie een aantal belangrijk bijkomend voordelen  daar het naast het afbreken van de biofilm in de leidingen ook het zuurstofgehalte in het water aanzienlijk verhoogd. Dat vertaald zich dan weer in een betere productie.

 

Wat is het gevaar van Ozon

Het gevaar van Ozon schuilt in het langdurig bloot staan aan een hoog concentratie, boven de 0,05 ppm.

Waar hier vroeger de zwakte van Ozon in schuilde zijn de moderne installaties dusdanig ontworpen dat dit niet meer voorkomt. De installaties worden jaarlijks gekeurd en worden constant gemonitord door de leverancier. Verder zijn de installaties “hufterproof” waardoor  oneigenlijke handelingen niet kunnen plaatsvinden. Feitelijk is het een goed inzetbaar middel welke geen bijproducten oplevert en een goede plaatsvervanger is van Dichloor.

 

Informatie

Mocht u naar aanleiding hiervan meer willen weten over de mogelijkheden ook bij u schroom dan niet om contact op te nemen voor extra informatie en/of voor het maken van een vrijblijvende afspraak.