Over ons

Personalia van Jan Baars

Geboren op 08 november 1958 te Uitgeest als jongste telg van een gezin met 6 kinderen. Na de M.A.V.O. te Castricum vervolgde hij zijn opleiding aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Aalsmeer. Hierna trok hij nog verder het land in om een opleiding te volgen aan de Rijks Hogere Tuinbouwschool te Utrecht. Deze moest vroegtijdig worden afgebroken daar de militaire dienstplicht vervuld moest worden.

Baars_Jan_7077

Na de dienstplicht werd zijn eerste officiële werkgever Van Staaveren in Aalsmeer alwaar hij de functie van bedrijfsleider van de Alstroemeria jonge planten afdeling aanvaardde. Hij is hier 8 jaar werkzaam geweest. In deze periode groeide de afdeling onder zijn leiding tot de pijler van het bedrijf. In deze periode zag hij ook de noodzaak in van een goed informatie systeem en daar deze niet voorhanden was heeft hij er zelf een ontwikkeld.

Na deze periode heeft hij nog een periode gewerkt bij Pouw Rozen in De Kwakel waar de vergaande automatisering hem erg trok.

Een verhuizing naar Tinte volgde, alwaar hij manager werd van Mikon BV, een Chrysanten stekbedrijf en dochter van Middelburg BV. Hier is hij 8 jaar werkzaam geweest. In deze periode introduceerde hij allerhande gereedschappen en methodieken om het werk ergonomischer te maken. Het lichamelijke zware werk werd hierdoor voor de medewerkers aanzienlijk verlicht. Ook was hij hier betrokken bij een complete renovatie van het bedrijf waardoor het vergaand gemoderniseerd werd. Nadat het complete concern, waarvan Mikon BV onderdeel was, werd verkocht vertrok hij en werd hij manager van Holland Lilygarden.

Toen dit laatste bedrijf om economische redenen stopte, maakte hij een overstap van de bloementeelt naar de groenteteelt en werd bedrijfsleider bij Red Star Trading alwaar hij verantwoordelijk was voor de verpakafdeling. Hier ontwikkelde hij zich snel tot duizendpoot welke naast zijn eigenlijke taak allerhande werkzaamheden overnam. Hierbij valt te noemen de inkoop van materialen, verkoop van tomaten, logistiek en automatisering. Zijn gedrevenheid maakte dat het bedrijf grote sprongen kon maken en zich in een snel tempo kon ontwikkelen tot een van de grotere spelers in deze markt. Daar het bedrijf behoorlijk uit zijn jas groeide moest er worden omgezien naar een aparte verpakking locatie. Deze werd gevonden in De Lier waarbij hij naast zijn taken ook een belangrijk deel van de bouwbegeleiding op zich nam. Na de ingebruikname van deze moderne verpakking locatie werd hij General Manager van Red Star Trading en werd er een separate verkoopafdeling opgericht. Hij zou in de periode die er opvolgde nog vele innovaties initiëren welke op het vlak van kwaliteit en efficiëntie lagen. Te noemen hierbij zijn onder andere:

  •  een sluitend track- en trace systeem welke automatisch op de achtergrond alle product stromen beheerste
  • de inzet van Ozon in de AGF om schimmels te bestrijden
  • gebruik van NOW water op de productie locaties
  •  een geautomatiseerd orderverwerkingssysteem welke gekoppeld was aan het verkoopsysteem

Daarnaast heeft hij in de laatste periode dat hij er werkzaam was nog een jaar lang als interim manager gefunctioneerd op de teeltlocaties alwaar hij de organisatie verder optimaliseerde zodat er weer een basis lag om verdere groei mogelijk te maken. Na een periode van 12 jaar zijn zij uit elkaar gegaan.

In juni 2013 is Jan Baars als zelfstandige begonnen als adviseur en werd in november 2013 uitgenodigd door het Institute for Independent Business om hier deelgenoot van te worden. In december 2013 is hij na een opleiding in Engeland ook hiervoor geaccrediteerd.

Sinds juni 2015 werkt hij samen met Tacler Services.

Persoonlijk

Hij is sedert september 1982 gehuwd met Helene Haak en is de trotse vader van twee geadopteerde Chinese dochters. Zijn weinige vrije tijd brengt hij bij voorkeur door bij het gezin. Daarnaast heeft hij nog een behoorlijke schare aan huisdieren.

Visie

Denken in oplossingen in plaats van problemen. Bedreigingen ombuigen naar kansen en goed kijken hoe de wereld om ons heen beweegt. Zaken veranderen vandaag de dag in een snel tempo en het is daarom voor ondernemers van groot belang de veranderingen om ons heen snel in beeld te krijgen en te houden. Daarnaast is het ook van belang hoe een ondernemer in zijn bedrijf staat, loopt hij voor de “troepen” uit of staat hij als een solide kapitein aan het roer en geeft hij koers aan het schip. De laatste zullen het verste komen daar deze daadwerkelijk de mensen in zijn bedrijf zich laten ontwikkelen om een verdere groei van het bedrijf mogelijk te maken. Het is aan de kapitein om er voor te zorgen dat hij sturing geeft aan een gelijnd schip in plaats van een duwbak.